Got 0 bytes response, method=default Response decode error „Swoim aniołom nakazał aby cię strzegli na wszystkich twych drogach” (Ps 91,11)

katedra

„Swoim aniołom nakazał aby cię strzegli na wszystkich twych drogach” (Ps 91,11)

Homilia Arcybiskupa Katowickiego
w dniu uroczystego ogłoszenia Św. Michała Archanioła
patronem Ornontowic; (2012. 09. 29)
 
 
Drodzy mieszkańcy Ornontowic!
Szanowni przedstawiciele Władz Samorządowych!
Drodzy Bracia w Kapłaństwie!
Bracia i Siostry w Chrystusie!
 
Dzień 29 września 2012 roku, staje się właśnie istotnym, historycznym momentem dla wszystkich mieszkańców Ornontowic. Bowiem na prośbę władz gminnych – która to prośba została przedstawiona Stolicy Apostolskiej – decyzją watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, na mocy władzy udzielonej jej przez Ojca Świętego Benedykta XVI, święty Michał Archanioł został ustanowiony Patronem (tego miejsca oraz całej) Gminy Ornontowice.
 
W ten sposób mieszkańcy Ornontowic otrzymują szczególnego Orędownika przed Obliczem Boga we wszystkich sprawach, które pragną powierzyć wyrokom Jego Opatrzności. Patronat ten ma też ważne znaczenie społeczno-religijne dla całej gminy. W duchowy sposób umacnia się bowiem więź pomiędzy Wami a Świętym Michałem Archaniołem, otaczanym w tym miejscu szczególną, nieprzerwaną czcią od prawie 800 lat.
Umiłowani w Chrystusie!
Świat współczesny często nękany jest przez dramatyczne i bolesne wydarzenia. Coraz bardziej wydłuża się lista ofiar szaleńczych poczynań ludzi nie liczących się z Bogiem. Początek trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa w wielu miejscach na ziemi odznacza się szczególną pogardą dla wartości religijnych, etycznych i moralnych. Ludzie zaś, coraz silniej doświadczają poczucia bezsensu i pustki, powodowanego przez współczesne prądy kulturowe oparte na wszechobecnym relatywizmie.
Jakże wiele osób nie jest w stanie myśleć i wybierać odpowiedzialnie! Jakże wiele małżeństw i rodzin rozbija się o niedojrzałość i egoizm jednej lub obu stron związku. Te i inne cierpienia współczesnego człowieka sięgają swymi korzeniami ludzkiego serca, w którym następuje grzeszny wybór przeciwko Bogu i przeciwko miłości wobec drugiego człowieka.
 
W takich właśnie okolicznościach, bezcennym darem – ofiarowanym ludziom przez Boga – jest orędownictwo i pomoc świętego Michała Archanioła. W tradycji chrześcijańskiej jest On czczony jako „Książę Aniołów”, „Wódz hufców niebieskich wiernych Bogu”, zwycięsko walczących przeciwko szatanowi i jego zwolennikom. O walce tej dowiadujemy się z dzisiejszego pierwszego czytania, wyjętego z Apokalipsy św. Jana apostoła: „Nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie” (Ap 12,7-9).
W oparciu o świadectwa biblijne, ikonografia chrześcijańska zwykła przedstawiać św. Michała Archanioła, jako zwycięskiego młodzieńca odzianego w zbroję, dzierżącego w dłoni miecz mocy bożej. Obraz ten wydaje się wyrażać następującą prawdę: wszędzie tam, gdzie panoszy się grzech, gdzie Szatan próbuje zawładnąć sercem człowieka, gdzie toczy się zacięta walka między dobrem i złem – tam właśnie winniśmy przyzywać potężnego orędownictwa świętego Michała Archanioła. On z pewnością wesprze nas w walce z Szatanem! Doda sił, by mężnie stanąć po stronie dobra i prawdy! W ten sposób, nie tylko bezpieczniej kroczyć będziemy drogą zbawienia, ale i przyczynimy się do skutecznego budowania Królestwa Bożego na ziemi. By rychło i ostatecznie mogły nastać: „zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca” Jezusa Chrystusa (por. Ap 12,10).
Drodzy w Chrystusie Siostry i Bracia!
Teologia katolicka – opierając się na tradycji Kościoła – wspomina o dwóch istotnych zadaniach powierzonych przez Stwórcę zastępom anielskim. Pierwsze z nich – ze szczególną mocą – ujawniło się w chwili, gdy „Słowo Boże stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1,14). Wcielenie Jezusa Chrystusa – nade wszystko zaś Misterium Paschalne Jego męki, śmierci i zmartwychwstania – stało się momentem „chrystologicznego ożywienia i poruszenia wśród zastępów anielskich” (por. kard. Giacomo Biffi). Zwiastowanie, ucieczka do Egiptu, kuszenie Jezusa na pustyni, modlitwa w ogrodzie oliwnym, chwalebne zmartwychwstanie – to tylko niektóre zbawcze misteria życia Jezusa, w których brali udział aniołowie. Nie bez przyczyny więc ewangelista Jan zapewnia: „Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego” (J 1,51).
    Druga, istotna misja aniołów jest ukierunkowana na dobro ludzi. Aniołowie mają – zgodnie ze stwórczo-zbawczym zamysłem Boga – towarzyszyć człowiekowi, by ten, u kresu ziemskiego życia, mógł osiągnąć wieczne zbawianie. Każdy z nas posiada zatem swego Anioła Stróża, będącego darem Bożej Miłości. Ma on pozostawać z nami, aby – zgodnie z modlitwą Kościoła – „być nam zawsze ku pomocy” i „aby nas strzec na wszystkich naszych drogach” (Ps 91,11). Siostry i Bracia!
Wróćmy raz jeszcze do świętego Michała Archanioła, patrona tutejszej parafii i Gminy Ornontowice. Pochylając się nad etymologią imienia Michał, odkrywamy jego hebrajski pierwowzór – tj. „Mi-Kha’El”. To pełen uwielbienia dla wszechmocy Bożej okrzyk: „Któż jak Bóg!”. Imię to, już samo w sobie, jest doskonałym drogowskazem wśród zawiłych ścieżek ludzkiego życia.
 
Jedno z podstawowych wskazań dotyczących zdrowej duchowości człowieka, głosi: „Jeżeli Bóg w naszym życiu jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim miejscu”. Uczyńmy tę myśl wyznacznikiem naszego świata wartości! Na wzór Michała Archanioła uznajmy absolutne pierwszeństwo Wszechmocy i Miłości Bożej. Wówczas On sam będzie dla nas „niegasnącym Światłem” i „Słońcem nie znającym zachodu” – już dziś, w czasie naszej ziemskiej pielgrzymki  i w błogosławionej wieczności.
Drodzy Diecezjanie!
Malarstwo inspirowane tradycją chrześcijańską, widzi też w Michale Archaniele tego, który stoi u wezgłowia osoby umierającej, który towarzyszy jej w pośmiertnej drodze ku wieczności, a następnie „waży” jej duszę. Dlatego właśnie Archanioł Michał patronuje wielu kaplicom cmentarnym. Tak oto, zarówno w życiu ziemskim – gdzie trwa nieustanne hartowanie naszej świętości w ogniu miłości Boga i bliźniego – jak i w momencie śmierci, posiadamy potężnego wspomożyciela i orędownika: Archanioła Michała.
Trzeba nam wszystkim uczyć się od Niego niezłomnego trwania przy Bogu, aby w imię krótkotrwałego zysku, czy też ulotnej chwały oferowanej przez świat, nie stracić tego, co najcenniejsze: czystości i szlachetności serca. Aby nie zagłuszyć własnego sumienia i swoją dwuznaczną postawą nie narażać na zgorszenie innych – zwłaszcza młodego pokolenia, które poszukuje trwałych i wiarygodnych wzorców postępowania. Które pragnie podążać za przykładem życia autentycznych świadków Chrystusa.
Umiłowani!
Pod możną opieką świętego Michała Archanioła –  który czczony jest w tym miejscu od blisko 800 lat – wytrwale kroczcie drogą świętości. Wraz z władzami samorządowymi budujcie „civitas Dei” – miasto Boże: społeczność, w której szanowane jest Prawo Boże i uznawane są prawa człowieka; wspólnotę ludzką, w której fundamentalnymi zasadami życia są miłość, sprawiedliwość i pokój. U progu Roku Wiary, zwracam się do Was z serdeczną zachętą: jako wyznawcy Chrystusa bądźcie zawsze „solą ziemi” i „światłością świata”!
 Proszę też, by nigdy nie ustawała w Waszym (pięknym, neogotyckim) kościele parafialnym modlitwa do świętego Michała Archanioła. Niech Książę Zastępów Anielskich, bezpiecznie prowadzi tutejszą parafię – oraz cały nasz Kościół lokalny – drogą Chrystusowej Ewangelii. Niech tak się stanie. Amen

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media