Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abp Skworc: „życie całe oprze… na zdrowej filozofii i prawdzie”

katedra

Abp Skworc: „życie całe oprze… na zdrowej filozofii i prawdzie”

Homilia wygłoszona podczas inauguracji Roku Akademickiego
Mysłowice 27.09.2014

Inaugurujemy nowy rok akademicki w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach. W tym roku akademickim uczelnia ta wkroczy w 20 rok swego istnienia i działania, wzbogaconego – jak o tym słyszmy – o współpracę z Ignatianum.   
Patron mysłowickiej uczelni kard. August Hlond w liście pasterskim na 950-lecie śmierci św. Wojciecha napisał takie słowa: „wwił się Wojciech w polskie losy, jako błogosławieństwo zarania narodowego, jako wróżba szczęśliwa na znojny dzień pokoleń. Stanął między nami dopiero w parę miesięcy przed śmiercią, ale nigdzie nie wyrosło po nim tak bogate żniwo męczeństwa. W piastowskim rozpoznawaniu przyszłości był nam drogowskazem”.
Dziś – słowa te odnoszę do samego autora cytowanego tekstu. „wwił” się August Hlond w nasze losy, w losy Śląska i Polski, w dzieje Kościoła, w historię miasta Mysłowice, „wwił” się niespodziewanie mocno i w społecznym rozpoznawaniu przyszłości stał się drogowskazem, czego potwierdzeniem jest ta uczelnia nosząca Jego imię.
August Hlond odchodził ze Śląska wielokrotnie, aby potem tu, na swoją ojcowiznę powracać, powracać do swoich rodaków. Odszedł najpierw, jako człowiek młody, aby zdobywać wykształcenie i pójść drogą powołania. Wrócił tu, jako administrator apostolski i pierwszy śląski biskup, aby znowu odejść na stolicę prymasów Polski w Gnieźnie i Warszawie.
Wrócił do Mysłowic, jako patron tej szkoły w 1995r. a roku 2013 powrócił na Górny Śląsk szczególnie mocno, na skutek uchwały Sejmiku Samorządowego naszego województwa, który dedykował Jego pamięci cały rok..
Wspomniane okoliczności upoważniają do otwarcia testamentu Sługi Bożego Augusta Hlonda. „Testament bowiem po śmierci nabiera mocy....”. Kardynał August Hlond nie zostawił jednak testamentu w klasycznej formie. Spisano – jako testament - ostatnie słowa Kardynała Prymasa. Między innymi te:
Niedługo napiszą: dnia 22 października zmarł kardynała August Hlond”. I dalej mówił: „Zawsze pracowałem dla Kościoła, dla rozszerzenia Królestwa Bożego, dla Polski, dla dobra narodu polskiego. Byłem zawsze wiernym synem Kościoła świętego... Zawsze kochałem Polskę i będę się w niebie za nią modlił.” Bracia i Siostry!
W szerokim rozumieniu testamentem jest wszystko, co napisał i powiedział. Są nim również słowa z roku 1931, napisane na „Dzień Katolickiego Uniwersytetu”, które dedykuję nam wszystkim:
„Nie jest do przeprowadzenia uzdrowienie społeczeństwa bez uzdrowienia myśli w tych warstwach, które przodują.. Chora umysłowość i błędne teorie, zastosowane do życia, zepchnęły ludzkość z normalnego toru rozwoju, skazując ją na niepokój i wstrząsy…
Trwała naprawa stosunków zależy przeto w wielkiej mierze od odnowienia myśli współczesnej, czyli od wychowania inteligencji w zdrowych zasadach naukowych. Lepszą wiedzą i wyższą inteligencją należy pokonać fałsze świat oblegające i doktryny, będące podstawą dzisiejszych chorych form życiowych. Socjologia i polityka, życie całe oprzeć musi na zdrowej filozofii i prawdzie”.
 Zachowajmy te słowa kardynała Augusta Hlonda w pamięci, aby „życie całe oprzeć musi na zdrowej filozofii i prawdzie” dla dobra naszej śląskiej ojcowizny i naszej ojczyzny.
Niech naszą doczesność, nas samych, kształtuje jednak przede wszystkim Słowo Boże. Słyszeliśmy przed chwila pełne nostalgii słowa proroka Koheleta.
Zanim się przerwie srebrny sznur i stłucze się czara złota, i dzban się rozbije u źródła, i w studnię kołowrót złamany wpadnie, i wróci się proch do ziemi, tak jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał (Koh 12,6-7), trzeba nam przyjąć ciężar słów naszego Mistrza i Pana, który powiedział do swych uczniów: Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi (Łk 9,44).
To też fragment testamentu, woli Boga, który wydał swojego Syna w ręce ludzi. A wola Syna, który umiłował nas do końca, współbrzmiała z wolą Ojca.
Jezus mówiąc nam dziś, jak niegdyś apostołom, o swojej męce, chce nas przygotować na doświadczenia, które przynależą do ludzkiej kondycji. Po wiekach św. Augustyn będzie zachęcał pasterzy, aby przygotowywali swoje owce na próby ich wiary i wierności Jezusowi. Pisał biskup Hippony:  „Synu, jeśli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenia. Przygotuj się na pokusy świata. Ale ze wszystkich wybawi cię Pan, jeśli twe serce nie oddali się od Niego. On przybył, aby cierpieć dla twego umocnienia, przybył, by ponieść śmierć, przybył, aby być znieważanym, cierniem koronowanym, niegodnie oskarżanym i w końcu przybitym do krzyża. Wszystko to On sam dla ciebie uczynił, ty nic. Uczynił nie dla siebie, ale dla ciebie” (Kazanie 46, 10-11 O pasterzach).
Człowiek stał się nowym stworzeniem przez zanurzenie w śmierci Chrystusa, przez doświadczenie mocy Jego odkupienia. Nowy człowiek – człowiek ochrzczony, jest powołany, aby naśladować Pana w Jego zbawczej misji ze wszystkimi jej konsekwencjami, z krzyżem włącznie. Nie jest to jednak, jak sądzą niektórzy, wybór Przegranego, lecz Zwycięzcy.
Życie to powrót do Domu Ojca, w Jego ręce. Stając się nowymi ludźmi na wzór i miarę Chrystusa, prosimy, by Pan nasycił nas swoją łaską i wspierał pracę rąk naszych.
O to się dziś modlimy, aby Bóg wspierał tę wielką pracę, którą dziś inaugurujemy – pracę Wyższej Szkoły Pedagogicznej.     
    Niech wasza wspólna praca – profesorów i studentów – wsparta łaską Bożą przynosi owoc obfity.
Starajcie się, by życie całe oprzeć… na zdrowej filozofii i prawdzie”. Amen.

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media