Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abp Skworc: Idźcie więc, na ulice...i głoście Ewangelię

katedra

Abp Skworc: Idźcie więc, na ulice...i głoście Ewangelię

Słowo Metropolity Katowickiego.
Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie; 2013.09.01

1. To już tradycja – trwająca od lat, że w pierwszą niedzielę września Ruch Światło-Życie zapełnia katedrę i dziękuje za wakacyjna formacje oraz prosi o Boże błogosławieństwo, o rozesłanie na pracę i znojny trud w nowym roku formacji w parafiach.
Pozdrawiam więc – wg starszeństwa – najpierw Domowy Kościół Ruchu Światło –Życie; wszyscy pozdrawiamy małżonków i wasze dzieci; witam młodzież; waszych animatorów i moderatorów.., tym ostatnim – wyrażam wdzięczność za poświecony wam czas, za to, że was prowadzili drogami wiary. I podejmą wezwania nowego roku..
I dziękujemy za dar tego dnia wspólnoty – z Bogiem i ludźmi – z braćmi i siostrami. I patrzymy szerzej, bo niedzielna Eucharystia jestem dniem wspólnoty całego Kościoła w skali całego globu – dziś wszędzie wierzący w Chrystusa gromadzą się, aby słuchać Bożego słowa i ponawiać słowa i gesty Jezusa z Wieczernika.
2. Przeżywamy Rok Wiary ze świadomością, że mamy być – jesteśmy – solą ziemi. Rok Wiary wkrótce się zakończy. Co po nim zostanie?! Jesteśmy nim umocnieni; wiemy lepiej, że wiara – to nie rzecz; to łaska, to osoba – to Jezus Chrystus – to Jemu mówimy w sercu - Jesteś moim Panem; jesteś moim Mistrzem, Nauczycielem; mówimy to w Duchu Świętym! Otrzymaliśmy encyklikę Lumen fidei – Światło wiary- pozostaje powiedzieć – bierz i czytaj!   

Drodzy!
3. Rzeczywistym gospodarzem tego miejsca i tego spotkania jest nasz Pan. Przypatrzcie się: figura Jezusa Chrystusa górująca nad tym prezbiterium przedstawia Chrystusa przychodzącego na sąd, aby sadzić żywych i umarłych. Chrystusa z Apokalipsy – końca czasów...
4. Rzeczywistym Gospodarzem tej godziny Eucharystii jest Jezus, który przemówił do nas w swoim słowie i wprowadza nas w klimat Wieczernika.    
To dzięki mocy i dzianiu Ducha Świętego – chleb stanie się Ciałem Chrystusa, a wino Jego Krwią – Pan jest i będzie z nami! Jego obecność przeżywamy z radością w sercu; choć w ciszy i skupieniu.
5. Moi Drodzy – w I czytaniu z Księgi Syradcydesa – usłyszeliśmy - następujące słowa – serce rozumnego rozważa przypowieści. Właśnie usłyszeliśmy jedną z przypowieści Jezusa:
To wasze rozumne serce rozważa przypowieści.... Dziś zatrzymuje Jezus zatrzymuje nasz wzrok na zaproszonych na ucztę. Jesteśmy świadkami – jakby powiedzieli socjologowie – obserwacji uczestniczącej. Patrzymy razem z Jezusem jak zachowują się ludzie zaproszeni na ucztę, jak wybierają, co lepsze miejsca, jak używają łokci, aby bliżej, aby wyżej....
Wskazanie płynące z przypowieści jest jasne – mamy zajmować ostatnie miejsce, zgodnie z zasadą, że kto się poniża będzie wywyższony. Z tym, że zalecenie to nie dotyczy kwestii zachowania się przy stole a dzisiejsza ewangelia nie jest lekcją dobrego wychowania. Nie jest też zachętą do wyrachowania – wybierz miejsce ostatnie, w ten sposób – niejako prowokując - możesz się znaleźć na miejscu pierwszym. Dzisiejsza Ewangelia to pouczenie o pokorze.
Poniżać się”, pokora, te słowa nie brzmią zachęcająco. Młodym pachną kompleksami i niska samooceną...
W rzeczywistości jednak za taką postawą kryje się pozytywne patrzenie na świat. Kto „się poniża”w ewangelicznym rozumieniu poniża, mówi:
Nie muszę sobie sam nadawać godności jako człowiek przez podkreślanie własnej ważności; przez przyjęcie aktualnej mody, aby zaistnieć; przez obnoszenie się moimi talentami, bo posiadam wartość nadaną mi przez Boga samego; bo jestem myślą Bożą, Jego stworzeniem. Jego umiłowanym dzieckiem – synem, córką..
Mam wartość; bo mam przeszłość i mam przyszłość – obie zanurzone w Bogu, który jest moim Ojcem. Taka świadomość to fundament pokory!
Owo zanurzenie w Bogu to powód, że nawet nienarodzone dziecka ma wartość i godność, choć jeszcze niczego w życiu nie dokonało, chociaż potencjalnie może być laureatem nagrody Nobla...


Prev Next »

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media