Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abp Skworc: Nie lękajmy się trudnego świadectwa wiary na wyższych uczelniach.

katedra

Abp Skworc: Nie lękajmy się trudnego świadectwa wiary na wyższych uczelniach.

Homilia Arcybiskupa Katowickiego
do Nauczycieli akademickich
sobota V tygodnia Wielkiego Postu 23.03.2013 r.

Umiłowani, Bracia i Siostry! 1. W proroctwie Ezechiela powraca wielki temat Starego Testamentu, temat powrotu Izraelitów do ziemi obiecanej. Słowo „exodus” może być śmiało kluczem do zrozumienia dziejów zbawienia.
Oto pierwszy exodus dokonał się z chwilą wyjścia Izraelitów z Egiptu pod wodzą Mojżesza do ziemi Kanaan, obiecanej już Abrahamowi, który sam przecież przeżył także exodus opuszczając ziemię ojców i udając się w nieznane.
Drugi exodus, jak zapowiadali prorocy, był powrotem Izraelitów z babilońskiej ziemi wygnania na ojcowiznę, którą musieli opuścić, gdyż złamali przymierze z Panem.
Exodus to również słowo – klucz do zrozumienia naszych dziejów zbawienia. Owo wyjście dokonało się najpierw w naszym życiu w momencie przyjęcia chrztu świętego. Chrystus przeprowadził nas wówczas ze śmierci do życia.
Exodus dokonuje się również jako nasza wspólna pielgrzymka wiary z doczesności do wieczności, z ziemskiej ojcowizny do Domu Ojca w niebie.
Trzeci wymiar paschalny naszego życia to osobiste, wewnętrzne przekraczanie siebie, to nasze nawrócenie, kiedy porzucamy grzeszny styl życia wybierając posłuszeństwo wierze, posłuszeństwo Bogu. 2. Pisał po zakończeniu II wojny Leopold Staff: Będziemy znowu mieszkać w swoim domu,
Będziemy stąpać po swych własnych schodach.
Nikt o tym jeszcze nie mówi nikomu,
Lecz wiatr już o tym szepcze po ogrodach. Przejdą dni ciężkie klęski i rozgromu
I zapomnimy o ranach i szkodach...
Będziemy znowu mieszkać w swoim domu,
Będziemy stąpać po swych własnych schodach.
(Pierwsza przechadzka) Te słowa pełne nadziei są pięknym obrazem naszej wędrówki przez ziemię – do własnego domu, już nie ręką ludzką uczynionego, do przestrzeni wolnej od klęsk i rozgromów, ran i szkód, do nowej ziemi pod nowym niebem, gdzie śmierci już nie będzie…

3. Zostaliśmy obdarzeni łaską wiary, abyśmy przekraczali siebie, stawali się coraz pełniej ludźmi, dążąc do świętości. Choć – powtarzając za Jerzym Liebertem – już raz dokonaliśmy wyboru Chrystusa, musimy ten wybór stale ponawiać, stale ucząc się człowieka, to znaczy poznając siebie w świetle wiary, poznając własne słabości i ograniczenia, wyciągając rękę po pomocną dłoń Boga, który chce nas wyratować z zagrożeń świata i nasze stopy postawić na skale.


Prev Next »

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media