Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abp Skworc: Ważna jest pomoc materialna, ale nie mniej ważne duchowe bogactwo...

katedra

Abp Skworc: Ważna jest pomoc materialna, ale nie mniej ważne duchowe bogactwo...

Homilia Arcybiskupa Katowickiego
do młodzieży korzystającej z pomocy
FS im E. Szramka

Droga Młodzieży; Drodzy Stypendyści! 1. Drodzy Młodzi Diecezjanie!
Serdecznie was tu pozdrawiam. Pozdrawiam po imieniu – jak po imieniu was tu zaproszono.
Cieszę się obecnością każdego z aktualnych i byłych stypendystów. Dziś wasz dzień, bo fundusz stypendialny obchodzi swoje imieniny – jutro rocznica śmierci patrona funduszu bł. Emila Szramka, które jednak obchodzimy w klimacie uroczystości Objawienia Pańskiego, zwanego inaczej świętem Trzech Króli.
Oni przybyli do Betlejem, aby Jezusowi oddać pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę”. A potem „inną drogą udali się do ojczyzny swojej”.
Jesteśmy do nich podobni, bo „ przybyliśmy oddać Mu pokłon”, co dokona się w czasie tej Mszy św. Mamy też szansę ofiarować Jezusowi dary:
- Złoto istnienia, to znaczy wolność naśladowania Go z miłości, odpowiadając wiernie na Jego wołanie...( W dzisiejszej Ewangelii Jan wypowiedział ważne słowa: „Potrzeba, aby On wzrastał, a ja się umniejszał”).
- Wznieście ku Niemu kadzidło waszej gorącej modlitwy, ku czci Jego chwały..
- Ofiarujcie Mu mirrę, czyli pełne wdzięczności uczucie ku Niemu, prawdziwemu Człowiekowi, który umiłował nas aż do końca, do śmierci na Golgocie...
Oddajcie cześć jedynemu, prawdziwemu Bogu, przyznając Mu pierwsze miejsce w waszym życiu. Kiedy oddacie Mu swe życie, On pokaże wam, która drogą iść, byście byli szczęśliwi. Bo dla człowieka ważne jest to, co materialne, ale nie mniej ważne duchowe bogactwo.
Pouczył nas dziś św. Jan Apostoł w I czytaniu, że „Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali Prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie....Dzieci, strzeżcie się fałszywych bogów”. To ważne ostrzeżenie dla każdego człowieka, a zwłaszcza człowieka młodego...
Wiemy, do czego ci fałszywi bogowie mogą prowadzić, co pokazują aż zanadto czasy, w których żył bł. Emil Szramek. Również i współczesność przynosi liczne przykłady takiego fałszowania dróg i celów ludzkiego życia.

2.  W uroczystość Objawienia Pańskiego słyszymy o Trzech Królach jeszcze inne zdanie: „ Inną drogą udali się do swojej ojczyzny” ( Mt 2, 12). Słowa te dziś mogą oznaczać:
nawrócenie...; może zmianę planów, uwzględnienie tych Bożych, a nie tylko moich...Może oznaczać wybranie z odwagą drogi życiowego powołania. Misji, jej odkrycie.
To może także oznaczać podjęcie wołania, jakie rozlega się w twoim sercu – Pójdź za Mną i wielkoduszne podjęcie decyzji o drodze życia kapłańskiego czy konsekrowanego...
To może oznaczać zaangażowanie się w poszukiwanie innych dla Jezusa; na spotkanie przy stole Eucharystii...  
Drodzy Młodzi! Kiedy celebruję Eucharystię, to wtedy kapłan powtarza słowa św. Jana Chrzciciela: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. I dodaje, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę...
Pamiętajcie, jesteście błogosławieni, kiedy uczestniczycie w uczcie Baranka.
Dziś ten sam pełen miłości przybywa do nas w Eucharystii. Tak niepozorny; tak dziś niedoceniany jak chleb powszedni.
Przygotowujcie się do Eucharystii należycie...
Słuchajcie Go....
Przybliżajcie się do Sakramentu Ołtarza, na ucztę godów Baranka...(Ap 19, 9)
Adorujcie Go, bo Jezus w tabernakulum jest jak biegun przyciągający ( bieguny przeciwne się przyciągają) – Jego Świętość, Miłość przyciągać pragnie naszą małość i grzeszność)...
Traćcie czas dla Niego.. Nie traćcie czasu na stanie poza kościołem...
Nie przechodź obok kościoła mimo – trzeba wstąpić na świętą rozmowę.
Błogosławię wasze dobre, święte pragnienia i postanowienia; a Bóg, który w przez chrzest w każdym z was rozpoczął dobre dzieło – niech go dopełni swoją łaską.
        I zdanie domowe – jutro jest Niedziela Chrztu Pańskiego – myślę, ze powinniście mieć taką święta ambicję, żeby wiedzieć, kiedy byłeś ochrzczony. Może w domu jest jakiś dokument – poszukaj, zapytaj rodziców, kiedy zanieśli cię do Kościoła.. I bądźcie wierni przymierzu z Bogiem.  
      

 

 

 

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media