Got 0 bytes response, method=default Response decode error Gołkowice: Eucharystia w intencji górników i ich rodzin

katedra

Gołkowice: Eucharystia w intencji górników i ich rodzin

8BCB8827 40CD 46C1 BF09 A484655C8775Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc przewodniczył uroczystej Eucharystii w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Anny w Gołkowicach z okazji wspomnienia św,. Barbary, patronki górników.

- Wspierając prospołeczne działania rządzących postulujemy obniżenie obciążeń cen węgla, gazu i oleju opałowego; oczekujemy wpisanej w prowadzenie proekologicznej, stabilnej polityki taryfowej – mówił metropolita katowicki podczas Eucharystii w Gołkowicach.

Odwołując się do św. Barbary, patronki górników prosił by „wyjednała górnikom u Boga wszystko, co jest im potrzebne na dzisiaj; na jutro”. – Potrzebny jest w górnictwie i wokół tego przemysłu spokój i rozwaga; potrzebna jest stabilizacja otwierająca perspektywy i umacniająca poczucie sensu i celowości wykonywanej pracy; aby była ku pożytkowi człowieka i kraju – mówił metropolita katowicki.

W homilii zastanawiał się także nad tym czy można wydobywać węgiel za każdą cenę. – Na te pytania powinni szukać odpowiedzi odpowiedzialni za górnictwo jako branżę; jak również bezpośrednio odpowiedzialni za prowadzenie górniczej eksploatacji – powiedział abp Skworc. – Trzeba też dopowiedzieć, że nie jest prawdą, iż społeczność Górnego Śląska poprzez swoje Samorządy daje… przyzwolenie na blokowanie rozwoju górnictwa; natomiast prawdą jest, że nie wyraża zgody na ekploatację za wszelką cenę – dodał.

Nawiązując do rozpoczętego okresu Adwentu, a wraz z nim nowego roku duszpasterskiego przypomniał, że zadaniem wierzących – zgodnie z hasłem rozpoczynającego się roku - jest uświadamiać sobie, że „są napełnieni Duchem Świętym”. – Dlatego w adwentowej postawie czuwania – nad sobą i nad sprawami gospodarczo-społecznymi, nad górnictwem, niech nas umacnia Duch Święty! – apelował hierarcha.

Z okazji wspomnienia św. Barbary, patronki górników na Górnym Śląsku są sprawowane Msze św. „barbórkowe”. W ich czasie biskupi katowiccy modlą się za górników oraz ich rodziny. Św. Barbara jest, oprócz górników, patronką ludzi ciężkiej pracy oraz wydobywających paliwa kopalne.

PRZECZYTAJ HOMILIĘ KSIĘDZA ARCYBISKUPA

ks.sk

 

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media