Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abp Skworc: Zadaniem kapłana jest ukazywanie innym Boga

katedra

Abp Skworc: Zadaniem kapłana jest ukazywanie innym Boga

SP 2600Takie słowa skierował metropolita górnośląski abp Wiktor Skworc podczas homilii do 18 diakonów mających przyjąć święcenia prezbiteratu.

 Abp Wiktor Skworc przewodniczył uroczystej liturgii w czasie której 18 diakonów po okresie sześcioletniej formacji w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym przyjęło święcenia prezbiteratu. - Zadaniem kapłana jest ukazywanie innym Boga, który jest Ojcem – Stworzycielem świata, który w swoim Synu jest Odkupicielem człowieka, a przez Ducha Świętego objawia się jako Miłość - mówił podczas homilii.

- Kapłan, który nie zobaczy w Jezusie Ojca, będzie jedynie urzędnikiem Kościoła, być może sprawnym organizatorem życia religijnego, skutecznym działaczem charytatywnym, dobrym zarządcą dóbr materialnych wspólnoty wierzących. Zabraknie mu jednak tego, co najważniejsze – mocy świadectwa, które innych prowadzi do wiary, do spotkania z żywym Bogiem - mówił dalej hierarcha. - Trzeba to powiedzieć jeszcze mocniej. Kapłan, który nie ukazuje swoim życiem Boga, nie jest podobny do Jezusa, nie poprowadzi ludzi do zbawienia - zaakcentował.

Metropolita katowicki mówił do diakonów, że poprzez przyjęcie sakramentu święceń sami stają się niejako sakramentem czyli "widzialnym znakiem niewidzialnej łaski Pana". Podkreślił, że będzie ona ofiarowana ludziom w posłudze słowa, sprawowanych sakramentach oraz w miłości wobec potrzebujących.

Abp Skworc porównał osobę kapłana do monstrancji, która niesiona przez kapłana zakrywa jego twarz. - Ludzie nie widzą twarzy kapłana, lecz Ciało Jezusa, żywy znak Jego obecności w świecie. Sakramentalność życia kapłańskiego właśnie na tym polega, aby sobą Boga nie zasłaniać, nie stawać przed Nim, lecz dyskretnie Go ukazywać i nieść ludziom. Sakramentalność kapłana to być monstrancją, to być przezroczystym – żeby tylko Boga było widać - powiedział.

Hierarcha udzielił także diakonom, którzy mają przyjąć święcenia prezbiteratu pewnej przestrogi. - Wiemy, że słowu monstrancja można przeciwstawić słowo monstrum. Jeśli będziecie ludziom zasłaniać Boga, przeszkadzać im w dojściu do Niego, staniecie się karykaturą kapłana. Dlatego troszczcie się o jakość waszego kapłańskiego życia, o głęboką zażyłość z Panem, rozwijaną codziennie na klęczkach podczas brewiarza, rozmyślania, adoracji Najświętszego Sakramentu, podczas sprawowania Eucharystii. Odnawiajcie waszą komunię z Panem w częstej spowiedzi świętej - dodał.

Abp Skworc podkreślił także, że "w świecie, który – jak się wydaje – lepiej zna przekleństwo niż błogosławieństwo" kapłan jest szafarzem Bożego miłosierdzia, które ma rozdzielać proszącym i potrzebującym.

Nawiązując do 100 rocznicy objawień fatimskich, w którą diakoni przyjmują święcenia prezbiteratu metropolita katowicki przypomniał prośbę Matki Bożej, którą później w rozmowie przekazała s. Łucja. - Matka Boża zapytała dzieci: „Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On wam ześle, jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany i jako prośba o nawrócenie grzeszników?”. Dzieci odpowiedziały twierdząco… - mówił.

- Drodzy diakoni, obraliście sobie Maryję – Panią Fatimską za patronkę. Z tej racji święcenia kapłańskie przyjmujecie w samą 100. rocznicę pierwszego objawienia fatimskiego. Prośba Maryi jest nadal aktualna. Dziś Ona pyta każdego z was – czy chcesz ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On ci ześle, jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany i jako prośba o nawrócenie grzeszników? - dodał kierując te słowa do kandydatów do święceń.

Święcenia prezbiteratu przyjęło w sobotę 13 maja w 100 rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie 18 diakonów formujących się w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym. Z początkiem czerwca podejmą oni posługę duszpasterską na terenie archidiecezji katowickiej. Będą sprawowali sakramenty w swoich rodzinnych parafiach, prowadzili rekolekcje wakacyjne oraz zastępowali duszpasterzy m.in. w szpitalach. Od września neoprezbiterzy będą pełnili posługę kapłańską w wyznaczonych im parafiach.

 

ks.sk

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Metropolitalne Święto Rodziny

MSR

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

II Synod

Synod2

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media