Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abp Skworc: "Wychowanie jest dziełem miłości"

katedra

Abp Skworc: "Wychowanie jest dziełem miłości"

Homilia wygłoszona podczas pielgrzymki nauczycieli, katechetów i wychowawców
Katowice, katedra, 2015.10.10

Witam w katowickiej katedrze; w roku 90-lecia utworzenia diecezji katowickiej, w pamiętnym 1925 roku, kiedy to powołano wiele instytucji życie społecznego na Górnym Śląsku.  W ciągu minionego czasu ta kościelna struktura, podniesiona w 1992 roku do rangi archidiecezji i metropolii, umocniła swoja tożsamość na mapie naszej ojczyzny i Kościoła w Polsce.
Do tej tożsamości przynależy duch współpracy – dla dobra wspólnego – ze strukturami państwowymi, samorządowymi i lokalnymi. W kontekście dzisiejszej pielgrzymki na podkreślenie zasługuje współpraca Kościoła ze szkołą w dziedzinie wychowania i kształcenia młodego pokolenia.
Nade wszystko Kościół na Górnym Śląsku głosił Ewangelię miłości. To ona, jako słowo Boże, daje siłę, która zmienia duszę – wychowuje człowieka i czyni go gotowym do wejścia na określoną drogę życiową! Jest to droga realizowania pierwszego i najważniejszego przykazania; jest to droga 8 błogosławieństw z Jezusowego kazania na Górze, przez które miłość została zasiana i zakorzenia się w sercach ludzi.   
    
Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy!
W jednym z wierszy Jerzy Liebert wyznaje: „Uczę się ciebie człowieku, powoli się uczę, powoli; od tego uczenia trudnego raduje się serce i boli”. Słowa te zwracają uwagę najpierw na podstawową prawdę o człowieku. który ciągle znajduje się w stadium stawania i doskonalenia się. Konieczne jest zatem podjęcie pracy, która prowadzi człowieka do pełnego rozkwitu władz duchowych i fizycznych. Pracę te nazywamy wychowaniem. Słowa poety wyrażają ponadto doświadczenie wspólne każdemu z nas, że nie jest to praca łatwa. Nie jest łatwo samemu stawać się człowiekiem. Cóż dopiero mówić o wychowywaniu innych!?
Trudności związane z pracą nauczyciela i wychowawcy znacie najlepiej, bo z własnego doświadczenia. Nie będę ich tu dziś wyliczał. Wspomnę jedynie nadętą biurokrację, która pochłania wiele waszego czasu na wypisywanie dokumentacji. Ostatecznie świadczy o braku zaufania do nauczycieli. Ta wymuszona praca kradnie wam i waszym rodzinom czas, zabiera czas na samokształcenie, konieczne w każdym zawodzie.
Dlatego dobrze się stało, iż wykonując tak trudną i odpowiedzialną pracę, jaką jest wychowanie człowieka, gromadzicie się dziś wokół osoby Chrystusa. Tak oto odpowiedzieliście na Jego wezwanie: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Dobrze się stało, iż przyszliście do Chrystusa, który nazwał was w dzisiejszej Ewangelii błogosławionymi; wszak słuchacie Bożego słowa a wykonując pracę posługujecie się słowem; także Jego słowem, które przynależy do naszego kulturowego kodu.
Słowo, które stało się Ciałem – Jezus z Nazaretu - jest doskonałym przykładem dobrego nauczyciela i wychowawcy. Przyszedł na ziemię, by wychować ludzi na dzieci Boże. W tym celu nauczał i działał publicznie. Ukazywał sens życia człowieka, wskazując na cel, jakiemu winien człowiek podporządkować wszystkie swoje wysiłki – zamieszkanie w domu Ojca w niebie. Kulminacyjnym punktem w wychowawczej pracy Jezusa było Jego zmartwychwstanie (uobecnianie w każdej Eucharystii). Dzięki powstaniu z martwych Chrystus dał człowiekowi nowe życie, uczynił go nowym stworzeniem, przywrócił do utraconego stanu doskonałości, otworzył drogę do pełnego człowieczeństwa – do zjednoczenia z Bogiem. Ostatecznie dał nadzieję i perspektywy. Ukazał sens.
    Spoglądając na osobę Chrystusa, który nas do końca umiłował, głębiej rozumiemy prawdę, że wychowanie to dzieło miłości; tej rodzicielskiej, matczynej i ojcowskiej, tej nauczycielskiej również.
    Nauczycielem nas wszystkich jest papież Franciszek. Niedawno dał nam do ręki encyklikę Laudato si; nosi ona podtytuł: W trosce o wspólny dom. Wiemy, że w nieodległej przeszłości w naszej ojczyźnie, a zwłaszcza tu na Górnym Śląsku tej troski zabrakło. Liczyła się produkcja za wszelką cenę, za którą płacił człowiek i środowisko, po dzień dzisiejszy zdegradowane..  
Rozdział VI papieskiego dokumentu nosi ciekawy tytuł: Edukacja i duchowość ekologiczna. Papież zachęca nas, aby młode pokolenie wychowywać do przymierza między ludzkością a środowiskiem. Skorzystajmy z bardzo praktycznych, papieskich „podpowiedzi”:
    „Bardzo szlachetne jest podjęcie obowiązku troski o środowisko poprzez małe codzienne działania... Wychowanie do odpowiedzialności za środowisko naturalne może zachęcać do różnych zachowań, które mają bezpośredni i znaczący wpływ na troskę o środowisko, takich jak unikanie stosowania tworzyw sztucznych, zmniejszenie użycia wody, segregowanie odpadów, ostrożne podejście do innych istot żywych, korzystanie z transportu publicznego, sadzenie drzew, wyłączanie niepotrzebnego światła..
     Aby nas zmotywować do takich małych codziennych działań papież Franciszek dodaje:
Nie można myśleć, że te wysiłki i tak nie zmienią świata. Działania takie rzucają w społeczeństwo ziarna dobra, które zawsze owocuje, niezależnie od tego, co można naocznie stwierdzić”.
    
Siostry i Bracia!
    Wychowanie można więc określić, jako rzucanie w serca młodego pokolenia ziaren dobra, które zawsze owocują, nawet, jeśli nie będziemy mogli tego już naocznie stwierdzić.. Bracia i Siostry!
Niech ta myśl dodaje wam siły i nadziei w pełnienie codziennych obowiązków kształcenia i wychowywania. Pamiętajcie i przypominajcie wszystkim: wychowanie jest dziełem miłości!
    O taką właśnie postawę dla nas, dla wszystkich nauczycieli i wychowawców modlimy się dzisiaj do Tego, który jako pierwszy wskazał nam miłość, jako najskuteczniejszą formę wychowania człowieka.

Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy!
Przyjmijcie serdeczne podziękowanie za wasz trud w dziedzinie wychowania i kształcenia młodego pokolenia. To podziękowanie wypowiadam modlitwą i solidaryzowaniem się z problemami waszego środowiska.

Bracia i Siostry!
Błogosławieni jesteście! Słuchajcie słowa Bożego i zachowujcie je wiernie! Amen.

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media